Sökoptimering

För e-handel och webb
Skapa sälj genom ökad synlighet

Sökptimering är kanske en av de mest underskattade marknadsaktiviteterna idag. Oavsett vilken hemsida du har så är SEO en viktig aktivitet som kan skapa mycket värde vad gäller trafik, exponering, ökad försäljning, leads och rykte/auktoritet i din bransch.

Behöver du hjälp? Kontakta oss gärna.

Vad är sökoptimering?

Sökoptimering (SEO) handlar kort och gott om att göra din hemsida eller e-handel så relevant och synlig som möjligt för dina användare, i Googles organiska sökresultat.

Det handlar med andra ord om att din hemsida ska framstå som ett naturligt alternativ när dina kunder söker efter produkter/tjänster du erbjuder.

Så här fungerar det

Över 200 olika faktorer spelar in för att avgöra vart en webbplats hamnar i sökresultaten. SEO handlar alltså främst om att anpassa din hemsida eller e-handel till alla dessa faktorer, så att vi ökar sannolikheten för att hemsidan prioriteras.

Jobba på rätt sätt med Google

Google vill hänvisa sina användare till webbplatser som ger användaren en bra upplevelse. Detta är viktigt att tänka på och mycket av SEO-arbetet kommer alltså att handla om att göra sidan bättre på många olika sätt.

Det betyder att fokus på SEO också kommer att göra din webbplats mer användarvänlig.

Maksimer ser till att alla aspekter av webbplatsen eller e-handeln följer Googles riktlinjer och rekommendationer, samtidigt som vi anpassar både innehåll och struktur till aktuell bransch och målgrupp.

På så sätt kommer kvaliteten på trafiken till din webbplats att förbättras, eftersom användaren hittar precis det de letar efter.

Detta kommer naturligtvis återigen att leda till en ökning av antalet konverteringar – dvs hur mycket av trafiken till webbplatsen som faktiskt gör det du vill att de ska göra. Detta kan vara allt från att köpa en produkt, läsa en artikel eller fylla i ett kontaktformulär .

Som Norges ledande WooCommerce-leverantör är vi specialiserade på att bygga e-handelslösningar som har de bästa förutsättningarna för att bli synliga och relevanta inom sitt område.

Vårt mål är att hjälpa dig bygga en solid grund för långsiktig tillväxt.

Så här jobbar vi

Sökoptimering kan delas in i flera områden

  • Teknisk SEO
  • Innehållsutveckling
  • Länkbygge
  • Lokal SEO

Till skillnad från annonsering är SEO något som du bör arbeta med kontinuerligt. Alla områden bidrar på sitt sätt, men det viktigaste är att verksamheten anpassas till aktuell bransch, konkurrens och hemsidans aktuella status.

  1. Det första vi gör är att göra en revidering av din sida. Hur ser din webbplats ut ur ett sökperspektiv? Vi undersöker vilka sökord dina potentiella kunder använder, vilket innehåll som ska skapas och vad du behöver göra för att uppnå en sida som tekniskt underlättar god synlighet.
  2. Revideringen ger oss ett underlag att arbeta med både på lång och kort sikt. Vi prioriterar och gör en plan tillsammans med dig.
  3. Vi genomför de åtgärder vi har prioriterat och kommer överens om vad du kan tänkas vilja ordna på egen hand.
  4. Vi sammanställer noggranna rapporter som gör att du kan följa utvecklingen av hemsidan och effekten av de olika åtgärderna.