E-commerce manager
for hire

Tillgång till en erfaren e-handelsexpert utan att behöva anställa någon på heltid.

En e-handelsexpert kan du anlita för långsiktiga uppdrag. De jobbar in-house för dig som kund med fokus på att skapa tillväxt i din e-handel.

Tjänsten e-commerce manager for hire är vår tjänst till de företag som inte har kapacitet att anställa egna personer i rollen som e-handelsansvarig. Det kan finnas flera anledningar till att det är utmanande att anställa egen personal för denna typ av roll.  Kompetensen är svår att finna, arbetsuppgifterna blir för snäva och priset blir för högt i förhållande till ROI.

Maksimer har byggt ett gediget team av e-handelsexperter för att hjälpa dig med din e-handel. E-handelsexperten arbetar i nära samarbete med din övriga organisation och har en viktig strategisk roll i utvecklingen av din e-handel. Målet är att säkerställa kontinuitet, bättre rutiner och högre ROI för de kunder vi arbetar för.

De kunder som idag använder denna tjänst ger oss bra feedback. Gemensamt för alla är att de ser stora fördelar med att ha en tydlig  kontaktperson mot Maksimer. Att företag endast har att göra med en person som känner både kunden och som manövrar effektivt inom Maksimer säkerställer stor framgång och lite administration för våra kunder. Vi ser också att en e-handelschef från Maksimer med sin kompetens blir en bra kontakt mot andra tredjepartsleverantörer som du som kund är beroende av för en framgångsrik e-handel.

Om du är nyfiken på denna tjänst, och om ditt företag upplever behov av starkare kompetens och mer resurser i e-handelsarbetet, ska du inte tveka på att kontakta oss. Vi skräddarsyr en plan för ditt företag och tillsammans hittar vi formen för samarbetet så att vi når bästa resultat så tidigt som möjligt. Det här är en dynamisk tjänst och vi har våra rådgivare ute hos företag som ligger i framkant. De deltar både innan du startat ditt utvecklingsprojekt, under ett projekts utveckling och inte minst efter att din e-handel är live. Det är då arbetet börjar på riktigt.

Vi erbjuder även våra tjänster till företag som inte är kunder hos Maksimer sedan tidigare.

Vad väntar du på?

Ta kontakt med oss så pratar vi mer om hur vi kan bistå dig med
e-handelsexpertis.