E-commerce
manager for hire

Få tillgång till erfaren e-handelschef utan att anställa en på heltid.

Erfaren nettbutikksjef jobber for å bedre rutiner og gi høyere ROI.

E-handelsexperten hyrs ut för långsiktiga uppdrag och kommer att arbeta internt hos kunderna för att skapa framgång i deras egna e-handelsinitiativ.

Tjänsten E-commerce Manager for hire är vår service för organisationer som inte har kapacitet att anställa egna personer för rollen som e-handelschef. Det kan finnas många skäl till att det är utmanande att ha interna personer i sådana roller: kompetensen är svår att få tag på, arbetsuppgifterna blir för smala, kostnaden blir för hög i förhållande till ROI med nuvarande omsättning, osv.

Maksimer har skapat ett robust team av e-handelsexperter som hjälper dig med din e-handel. E-handelsexperten arbetar för kunderna, inte som en vanlig rådgivare. Målet är att säkerställa kontinuitet, förbättrade rutiner och högre avkastning för de kunder man arbetar för.

Vi får positiv feedback från våra kunder som för närvarande nyttjar denna tjänst från några timmar i veckan till närmare heltid. Gemensamt för alla är att det finns betydande fördelar med att ha en kontaktperson gentemot dina leverantörer, där vi ser Maksimer som en av dessa. För företagen är det fördelaktigt att bara behöva förhålla sig till en person som känner företaget och effektivt manövrerar e-handeln, vilket säkerställer hög utvecklingsgrad och minimal administration för våra kunder. Vi ser också att en E-commerce Manager från Maksimer blir referenspunkten för kompetens inom e-handel och ofta bistår med andra tredjeparts samarbetspartners som företaget är beroende av för en lyckad satsning inom e-handel.

Om du är nyfiken på denna tjänst, och om ditt företag upplever ett behov av ökad kompetens och fler resurser inom e-handelsarbetet, tveka inte att kontakta oss. Vi skräddarsyr en plan för ditt företag och tillsammans hittar vi formen på samarbetet så att vi uppnår bästa resultat så snart som möjligt. Detta är en dynamisk tjänst, och vi har våra rådgivare ute hos företag idag som är i början av ett projekt hos oss, mitt i ett projekt och inte minst efter att webbutiken har lanserats. Det är då arbetet verkligen börjar. Vi erbjuder även våra tjänster till företag som inte är kunder hos Maksimer.

Se hur vi arbetar

portrett av gustav

Gustav Aqvilin

E-commerce Manager
+46 705 44 16 51

Ska vi ta en kaffe?

Har du tankar eller funderingar på att ta din e-handel till nästa nivå? Kontakta mig för ett samtal om hur vi kan hjälpa ditt företag!

gustav.aqvilin@maksimer.com