Konverteringsoptimering (CRO)

Skapa tillväxt genom att göra det enkelt att konvertera

Konverteringsoptimering (CRO) handlar om att optimera din e-handel för att maximera intäkterna du kan få från de kunder som besöker din e-handel.

Målet är att öka procentandelen användare som vidtar en önskad åtgärd och slutför ett av de mål du har satt upp för dina besökare. För de flesta e-handelslösningar handlar det om försäljning av produkter.

Denna procentandel (konverteringar/användare) kallas konverteringsfrekvens, och det är härifrån termen konverteringsoptimering kommer.

Att optimera en webbplats är aldrig så enkelt som att enbart genomföra A/B-tester, flytta runt vissa element och sedan se vad som händer.

Sådana åtgärder kan (eller kanske inte kan) ge några enkla segrar, men för att säkerställa långsiktig framgång behöver du ett mer strukturerat tillvägagångssätt baserat på dataanalys och en djupgående förståelse för din kundbas.

Är konverteringsoptimering rätt för din e-handel?

Svaret på det är i de flesta fall ja!

Även om du kanske inte kan dra full nytta av A/B-testning (du behöver en hög trafikvolym innan du kan köra tester som är fullt statistiskt korrekta), kan och bör alla e-handelslösningar genomföra användartester för att utvärdera sin e-handel.

Alla nätbutiker bör implementera “best praxis” och övervaka frekvensen för avbrutna köp från sina besökare.

Parallellt ska de givetvis arbeta för att öka trafiken, genom sökoptimering och organisk tillväxt och betald annonsering på Google eller Facebook.

Så här jobbar vi

Det viktigaste för dig som e-handlare att förstå är att det är ett kontinuerligt arbete du måste göra med din konverteringsoptimering. Varje e-handelslösning är unik, med olika målgrupper och med olika mål. Det är därför ett strukturerat tillvägagångssätt alltid kommer att vara mer effektivt än att inte ha en plan och arbeta ostrukturerat med frågan.

Vi lägger fokus på två saker när vi hjälper dig att optimera din e-handel: forskning och kontinuerlig optimering.

Konverteringsforskning

Konverteringsforskning kan jämföras med en karta och den GPS du använder när du kör i en okänd stad. Med dessa verktyg ökar du dina chanser att hitta rätt väg, även om det fortfarande finns en chans att du kan gå vilse.

Från oss kan du förvänta dig att få en konverteringsplan. Den här planen innehåller en prioriterad lista över konverteringsutmaningar för din e-handel och våra förslag för att lösa dem.

Kontinuerlig optimering

I denna fas tar vi utgångspunkt i den omställningsplan som vi utarbetade i forskningsfasen. Uppgiften är nu att optimera var och en av de utmaningar som identifierades under den första fasen. Målet är många små segrar, snarare än några få stora. Det är här A/B-testning och personlig experimentering äger rum, var och en med målet att leda dina kunder till en så enkel konvertering som möjligt.