Flexibelt kraftpaket: Så här får du ut det bästa av Dynamics 365 Business Central och Litium

Maksimer levererar e-handelslösningar på flera plattformar. Dessutom levererar Maksimer även färdiga och standardiserade integrationslösningar som ger ett sömlöst datautbyte mellan de mest kända affärssystemen och e-handelsplattformarna.

Det senaste från integrationsteamet är en integration mellan Microsoft Dynamics 365 Business Central och Litium Commerce Cloud.

Microsoft Dynamics 365 Business Central är ett molnbaserat affärssystem lämpligt för små och medelstora företag. Systemet är flexibelt, skalbart och mycket anpassningsbart. Om du normalt arbetar i Word, Excel och Outlook kommer du snabbt att känna igen dig i den välbekanta Microsoft-världen.

Skärmdump av order i Business Central

Litium Commerce Cloud, på andra sidan, är en molnbaserad e-handelsplattform för medelstora och stora företag – som behöver flexibilitet och skalbarhet.

Vilka fördelar ger en sådan integration?

  • Time to market: Kortare tid från att en produkt skapas i Business Central tills den är tillgänglig för köp online.
  • Hastighet och prestanda: Ökar prestandan i flödet mellan Litium och Business Central.
  • Minska risken: Säkra budget och tidshorisont för leveransen från leverantören.
  • Lägre totalkostnad: Initialkostnader och underhållskostnaden reduceras med standardlösningar.

Så fungerar integrationslösningen

– Eftersom både Dynamics Business Central och Litium har moderna APIer har Maksimer haft alla förutsättningar på plats för att kunna bygga en lösning som kan hämta och pusha data till rätt ställen.

Det säger Øyvind Flatekval, som leder integrationsteamet på Maksimer. Hans team levererar standardiserade integrationslösningar för alla kända affärssystem.

Maksimers lösning är den perfekta lösningen för B2B-marknaden som behöver möjligheter för godkännande, attestering och kontroll av sin e-handel. Med en sömlös integration av dessa funktioner erbjuder Maksimers plattform en omfattande lösning för att hantera företagskunders behov av att säkerställa beställningsprocesser och betalningar.

– Vår lösning gör att datautbytet mellan Microsoft Business Central och Litium är helt sömlös, säger Flatekval och pekar på datan som överförs. – Produkter, lager, specialpriser, orderhistorik och orderflödet uppdateras på båda ställena. Skapar man en vara i Business Central finns produkten även på hemsidan, säger han.

Øyvind Flatekval i Maksimer

Orderflödet är termen Maksimer använder för att beskriva hela resan för en beställning, åt båda hållen. När en beställning skapas och betalas i webbutiken är den direkt tillgänglig för packning och fakturering i Microsoft Business Central, säger Flatekval.

När varorna markeras som klara för leverans dras pengarna från köparens konto och kunden meddelas att beställningen är på väg. Orderhistoriken uppdateras på kundens konto i webbutiken direkt från Dynamics Business Central.

– Det som är extra trevligt är att beställningarna som skapas i Business Central också finns tillgängliga online. Så att beställningarna en person gör i en fysisk butik också syns i nätbutiken på användarens konto, säger Flatekval.

Företag kan definiera åtkomstnivåer och roller för olika användare, så att endast auktoriserade personer kan utföra beställningar och godkännanden. Detta ger en hög grad av säkerhet och kontroll, samtidigt som det ger företag enkelhet i administrationen av sina e-handelsprocesser.

Kan även anpassas efter behov

Världen er inte så svartvit att en standardlösning fungerar för alla. Det finns olika behov. Och när man har två system som Business Central och Litium, som har sina styrkor i flexibilitet och anpassning, kommer det också att finnas fall där man också behöver anpassa integrationen.

– Självklart. Vi sätter oss ner med kunden och går igenom alla behov i förväg och under processen. Om det dyker upp särskilda önskemål så hanterar vi det såklart också, säger integrationschef på Maksimer, Øyvind Flatekval.

– E-handel handlar om den digitala närvaron hos dina kunder

Litium har sitt huvudkontor i Sverige och satsar stort på den svenska och norska e-handelsmarknaden. De riktar sig till kunder som kräver lite extra flexibilitet och funktionalitet i sin e-handelsresa.

Litium erbjuder flera lösningar för denna marknad. Bland annat Litium eCommerce, Litium PIM och Litium CMS.

-I systemlandskapet är affärssystemet det mest centrala i systemkedjan. E-handel handlar om den digitala presentationen för kunden. Syftet med integrationer är att ha ett naturligt dataflöde mellan systemen och undvika öar av data, manuellt arbete och inkonsekvens. Det är därför man gör integrationer, säger Seyamak Arkannia. Han arbetar som affärsutvecklare på Litium.

Han tillägger också att dessa två världar ofta är integrerade. Men att det har gjorts med specialanpassningar tidigare.

Illustration av interaktion mellan kärnprocesser och onlinepresentation

 

–Men ur ett kundperspektiv är det en helhet som ska vara sömlös. Det har Maksimer lyckats göra något åt.

Organisk expansion efter samarbete

Som partner till Litium är det Maksimer som levererar och sätter upp denna integrationslösning för slutkunderna. Samarbetet mellan Maksimer och Litium har skett naturligt, säger Seyamak Arkannia.

Seyamak Arkannia är affärsutvecklare på Litium.

 

– Partnerskapet sattes ihop när Maksimer startade svensk verksamhet med fokus på Litium. Sedan blev det en organisk expansion. Det var naturligt att tillsammans se mot framtiden och bygga vidare på den svenska och norska marknaden, säger Arkannia.

Målet är att göra saker snabbt och enkelt för kunden

– Syftet med det här paketet är att undanröja hindret för att snabbt kunna komma igång. Därför har vi tagit fram en lösning som gör detta både kostnadseffektivt och snabbt.

Litium och Maksimer kommer att skapa ett heltäckande erbjudande med dessa integrationer.

– Vi vill göra det så enkelt som möjligt att ta beslutet att gå hela vägen med Business Central och Litium, avslutar Arkannia.

Se exempel på Mina sidor

Ladda ner produktblad

Kontakta oss för att se hur du kan dra nytta av Microsoft Dynamics 365 Business Central och Litium

E-post: post@maksimer.se
Telefon: +46 8 580 976 20