Kellox

Kellox är Norges största importör av motorcyklar och motorcykelutrustning – och en ledande aktör inom båtar och utombordsmotorer. Företaget grundades 1950 och är en av Norges äldsta och mest erkända importörer av motordrivna produkter till lands och till sjöss.

Kellox har ett stort antal komponenter i sortimentet – närmare 1,2 miljoner produkter. Förmodligen finns det inga WooCommerce-lösningar med en så stor databas över hela världen. Kellox har en stor återförsäljarenhet som är helt beroende av en fullständig översikt över produkterna. Därmed är lösningen utformad för att hantera återförsäljare, samtidigt som den ger en bra överskådlighet för vanliga konsumenter.

För att hålla så många produkter uppdaterade med information och bilder och för att marknadsföra och sälja produkterna genom olika distributionskanaler har Kellox valt att använda ett PIM (Product information management) för att hantera detta. Detta är en lösning som gör det mycket lättare att hålla koll på de olika produkterna.

Produkternas livscykel ser ut enligt följande: ERP-systemet är kopplat till en webbtjänstlösning. Den här pratar med WooCommerce, som i sin tur pratar med PIM. På så sätt hamnar uppdaterad information i WooCommerce.

Lösningen Maksimer har tagit fram för Kellox är i mycket stor utsträckning skräddarsydd. Det har gett oss en helt annan kontrollnivå, särskilt eftersom många parter är inblandade i att få lösningen att fungera som den ska. Vi har arbetat som ett team och Kellox har varit djupt involverad i hela processen. Detta har varit avgörande på grund av projektets storlek och komplexitet, och har säkerställt en mycket högre kvalitet på genomförandet.