Bland de senaste tillskotten i bolaget finner ni boråsarna Petter Ahlqvist, Luis Carvajal och Therese Bengtsson. Trion har lång erfarenhet av IT och e-handel.

Maksimer stärker sin position som leverantör av e-handelslösningar och etablerar verksamhet i Sverige

Som ett led i Maksimer AS tillväxtplan etablerar vi nu verksamhet i Sverige. Maksimer har sedan 2009 levererat framgångsrik e-handel på den norska marknaden. Bolaget är certifierade WooCommerce experter och har historiskt haft fokus på att utveckla e-handelslösningar i plattformen WooCommerce. Bolaget har haft en organisk tillväxt och har idag närmare 60 anställda med kontor i Norge, Serbien och Sverige.

Maksimer har under åren hjälpt ca 250 kunder att utveckla e-handelslösningar där kundupplevelse och konverteringsoptimering varit i fokus. Våra kunder består bland annat av Linda Johansen, utsedd till årets e-handlare i Norge två år i rad, Xplora och Kellox.

I vår övergripande strategi har vi som mål att kunna förse våra kunder med e-handel oavsett vilket behov kunden har av plattform eller teknik. I samband med att Maksimer expanderar till Sverige har vi därför också valt att vidga vårt erbjudande inom utveckling av e-handel och knyter nu ett starkt samarbete med e-handelsplattformen Litium. Litium är en skalbar e-handelsplattform för företag som driver digital handel både mot B2B och B2C.

– Efterfrågan på e-handel är stor och väntas växa särskilt i B2B-segmentet. Genom vårt samarbete med Litium kan vi vidga vårt erbjudande och bli konkurrenskraftiga inom fler segment än vad vi tidigare varit. Det stärker Maksimers marknadsposition och vi hoppas på så sätt kunna erbjuda fler kunder en stark digital handel säger Nils-Fredrik Winther-Kaland, grundare och VD för Maksimer AS.

Att expandera verksamheten till nya marknader ligger helt i linje med våra långsiktiga planer om att växa utanför Norge och norden, Sverige är näst på tur. Vi har förstärkt den svenska verksamheten med tre personer som har lång erfarenhet av IT-branschen och e-handel. Planen är nu att verksamheten ska fortsätta växa organiskt.

– Vi har fått uppdraget att etablera Maksimer i Sverige och det ser vi med glädje fram emot. Maksimer har kompetens som gör att vi kan leva med våra kunder genom hela deras tillväxtresa. Det innebär att vi utöver stark teknisk kompetens också har förmågan att erbjuda våra kunder e-handelsexpertis så de kan förbättra och öka omsättningen på sin digitala handel. Därav har vi ett starkt erbjudande och vi är nu i full fart med att erbjuda den svenska marknaden Maksimers tjänster, säger Therese Bengtsson, ansvarig för den svenska verksamheten.

Kontakt

Nils-Fredrik Winther Kaland
+47 93254905
nils-fredrik@maksimer.no

Therese Bengtsson
+46 0708 480151
therese.bengtsson@maksimer.com